Политика конфиденциальности

Ця Полiтика обробки персональних даних складена згiдно чинного законодавства України, визначає порядок обробки персональних даних, а саме будь-якої iнформацiї, що стосується прямо або опосередковано Користувача iнтернет-ресурсу, та заходи забезпечення безпеки персональних даних Користувача iнтернет-ресурсу https://bebdental.com.ua/. Цiєю полiтикою ми iнформуємо вас про те, яку iнформацiю про Користувачів ми збираємо та яким чином обробляємо, зберiгаємо та використовуємо.

Адмiнiстрацiя iнтернет-ресурсiв компанiї B&B Dental придiляє велику увагу захисту персональних даних Користувачiв. Тому ми збираємо персональнi данi Користувачiв лише для iнформування їх за допомогою email-розсилок про новини компанiї, новi продукти, маркетинговi пропозицiї тощо, проведення реєстрацiiї в групи Учбового центру B&B Dental, надання доступу до навчальних матерiалiв, курсiв та iншої iнформацiї, що розташована на iнтернет-ресурсах компанiї тощо.

В iнших випадках Користувачi можуть переглядати сторiнки наших iнтернет-ресурсiв без надання персональних даних. Користувач у будь-який момент може вiдмовитись вiд отримання iнформацiї, cкориставшись вiдповiдним посиланням, що є в кожному листi компанiї, або надiславши листа Адмiнiстрацї iнтернет-ресурсу за електронною адресою bebdental.ua@gmail.com.

Адмiнiстрацiя iнтернет-ресурсу може обробляти знеособленi данi Користувача, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача. Знеособленi данi Користувачів, що збираються за допомогою iнтернет-сервiciв статистики (файлiв cookies (кукi) та подiбних технологiй), використовуються для 3аналiзу дiй Користувачів на iнтернет-ресурсах, покращення їх якостi та змiсту.

Адмiнiстрацiя цього iнтернет-ресурсу вважає найголовнiшою метою та умовою здiйснення своєї дiяльностi — дотримання прав та свобод людини та громадянина пiд час обробки персональних даних, в тому числі захист прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю. Чинна Полiтика щодо обробки персональних даних застосовується до всієї інформації, яку ми можемо отримати про Користувачів iнтернет-ресурсу https://bebdental.com.ua/.

Адмiнiстрацiя iнтернет-ресурсу може обробляти персональнi данi Користувача лише в тому випадку, коли Користувач добровiльно надає iнформацiю про себе через заповнення вiдповiдної форми на iнтернет-ресурсi. Заповнюючи вiдповiдну форму на iнтернет-ресурсi, Користувач виcловлює згоду з цiєю Полiтикою. Всю iнформацiю про Користувача Адмiнiстрацiя iнтернет-ресурсу отримує за його згодою та на його розсуд.

Користувач iнтернет-ресурсу, коли заповнює будь-якi форми на iнтернет-ресурсi та вказує iнформацiю про себе (прiзвище, iм’я та по батьковi, номер телефону, адресу електронної пошти тощо), тим самим висловлює свою згоду та надає право Адмiнiстрацiя iнтернет-ресурсу на збирання його персональних даних та їх обробку згiдно чинного законодавства України та Полiтики.

Особи вiком до 18 рокiв не мають право надавати Адмiнiстрацiї iнтернет-ресурсу будь-якi данi або iншу iнформацiю без згоди вiдповiдальних осiб. Якщо Користувач не ознайомився iз чинною Полiтикою, то вiн не має права надавати свої персональнi данi Адмiнiстрацiї iнтернет-ресурсу. Якщо ж Користувач надав свої персональнi данi, в такому разi Адмiнiстрацiя iнтернет-ресурсу вважає отриманою згоду Користувача iз Полiтикою та на обробку персональних даних.

Пiд обробкою персональних даних розуміється будь-яка дiя або сукупнicть дiй, що виконуються з використанням засобiв автоматизацiї або без використання таких засобiв i можуть стосуватися збору, запису, систематизацiї, накопичування, зберiгання, уточнення, оновлення або змiни, використання, знеособлення, блокування, видалення або знищення персональних даних.

Адмiнiстрацiя iнтернет-ресурсу забезпечує збереження персональних даних i застосовує всi можливi заходи, що виключають доступ неуповноважених осiб до персональних даних. Персональнi данi Користувача не будуть передаватись третiм особам, якщо цього не потребує виконання чинного законодавства.

Користувач може отримати будь-якi пояснення вiд Адмiнiстрацiї iнтернет-ресурсу щодо використання персональних даних, а також актуалiзувати персональнi данi у випадку виявлення неточностей, надiславши запитання на електронну адресу bebdental.ua@gmail.com.

Адмiнiстрацiя iнтернет-ресурсу залишає за собою право вносити змiни в Полiтику. В цьому документi будуть вiдображенi будь-якi змiни Полiтики обробки персональних даних Адмiнiстрацєю iнтернет-ресурсу. Полiтика дiє безстроково до появи нової редакцiї. Актуальна версiя Полiтики у вiльному доступi викладена в мережi Iнтернет за адресою: https://bebdental.com.ua/privacy